Tekniker

Den mekaniska strukturen i våra testutrustningar lovordas för dess stabilitet, hållfasthet och noggrannhet. Komponentvalet i våra utrustningar kompromissar vi aldrig med då utrustningen ska vara en viktig komponent i kundernas framgång och konkurrenskraft. Kvaliteten i kundernas produkter måste återspeglas och överträffas av våra utrustningar. Mjukvaran är alltid anpassad till kundens krav med en hög flexibilitet och tillförlitlighet. Vår logiska och användarvänliga struktur är en nödvändighet för att hålla en hög produktivitet och tillgänglighet.

Maskinerna har interna kommunikationsprotokoll såsom till exempel PROFIBUS och Industrial Ethernet. Testutrustningarna kommunicerar ofta med kundernas egna produkters ECU för att utföra de tester och utvärderingar som krävs. Utrustningarna anpassas för att kommunicera med erforderligt kommunikationsprotokoll såsom CANbus eller Flexray.

Datainsamlingen i testutrustningarna från enkla givare till externa yttre system, hanteras av STES. Transmissionens duglighet med kugghjulsanalys sker med TE (Transmission Error) och/eller NVH (Noise, vibration, and harshness). Kugghjulsanalys utförs av egna interna applikationer eller av externa system beroende på vad som lämpar sig bäst för applikationen eller efter kundens krav. 

För mer information, kontakta:

Försäljning testutrustning

Peter Ojaniemi
peter [dot] ojaniemi [at] sejfo [dot] se

Försäljning Kina

Chris Ying
chris [dot] ying [at] sejfo [dot] se