Verksamhetspolicy

Sejfo Group ska vara en ledande leverantör av automations och IT-lösningar till kunder, främst inom fordon, energi, samt läkemedelsindustrin.

Vi ska sträva mot att uppfylla våra kunders och medarbetares förväntningar på hög teknik och kvalitetsnivå, samt att leverera det som avtalats. 

Att minimera vår miljöpåverkan, ha en hälsosam arbetsmiljö, samt ett starkt engagemang från ledning och medarbetare, ska vara självklart för oss.

Vi skall uppfylla policyn genom att:

  • Kundens krav på leveranser med rätt teknik, kvalitet, och tid uppnås;
  • Identifiera, planera, styra, övervaka, samt avsluta alla aktiviteter i våra projekt;
  • Ha en öppen och tydlig dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte;
  • Följa de lagar och andra krav som är tillämpliga;
  • Kontinuerligt sträva efter att förbättra vår kompetens, våra arbetssätt och  processer för att uppnå våra mål;
  • Ha ett arbetssätt där vi förebygger risker för föroreningar och incidenter samt sträva efter att välja de bästa alternativen ur miljösynpunkt;
  • Systematiskt identifiera möjliga källor till ohälsa och olyckor så att dessa kan elimineras för att skapa en trygg och hälsosam arbetsplats.

Sejfo Group VD,
Jan Norling

 

rut027/Verksamhetspolicy/R02/2018-01-08/jano

AttachmentSize
Verksamhetspolicy175.14 KB