STES - Sejfo test evaluation system

För styrning av testutrustningarna används Sejfos modulbaserade PC-applikation STES, ”Sejfo Test and Evaluation System”. Kontrollmjukvaran innehåller grafiska editorer för testcykler och testsekvenser.

PC-mjukvaran är utvecklad i C# och körs på Windows 10. Designen av styrprogramvaran är objektorienterad och det finns möjlighet för kunden att själv utveckla moduler för sina egna behov i enlighet med Industri 4.0.

Programvaran har stöd för multipla språk i operatörsgränssnittet.

Några av STES möjligheter:

 • testsekvenser och utvärderingar
 • öppen och flexibel arkitektur
 • möjligt att kundanpassa
 • datainsamling
 • spara rådata från undersystem
 • kurvutvärdering
 • databashantering (SQL)
 • recepteditor
 • sekvenseditor
 • produktionshistorik
 • MSA-mätning
 • avancerad signalöversikt

För mer information, kontakta:

Försäljning

Karl Ingström
karl [dot] ingstrom [at] sejfo [dot] se