NYHETER

ABB Robotics auktoriserad partner

Sejfo är auktoriserad partner till ABB Robotics sedan många år tillbaka. Partnerskapet innebär att vi kan erbjuda ABB Robotics produkter till rätt ändamål för våra kunder.

Sejfo är auktoriserad partner till ABB Robotics sedan många år tillbaka. Partnerskapet innebär att vi kan erbjuda ABB Robotics produkter till rätt ändamål för våra kunder.

ABB Robotics säljteam träffas årligen och i år bjöd de in oss att delta. Vi erbjöd dem att ha möte här hos oss vilket de nappade på.

Efter en rundvandring på vår verkstad, fick vi presentera Sejfo, och berätta om hur vi använder olika typer av robotar i våra projekt. ABB Robotics berättade i sin tur om vad som händer hos dem just nu och vilka nya produkter som är på gång.

https://new.abb.com/products/robotics/sv

Sejfo är auktoriserad partner till ABB Robotics.

Sejfo - en hjärtsäker zon!

Häromveckan har ett antal av Sejfos anställda fått grundlig utbildning i HLR och första hjälpen.

Häromveckan har ett antal av Sejfos anställda fått grundlig utbildning i HLR och första hjälpen.

Nu ska vi montera upp och registrera vår nya hjärtstartare, och efter det är Sejfo en så kallad hjärtsäker zon.

Läs mer om hjärtsäker zon här: https://www.hjart-lungfonden.se/180sekunder/

Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon

Gränssnitt mot kund

Ibland är gränssnitten mot kundens maskiner komplicerade, och vi kan inte alltid få hit maskinen i fråga till oss.
Då bygger vi en modell!

Mockup av en maskin

När vi bygger automationslinor och robotceller så är ibland gränssnitten mot kundens maskiner komplicerade, och vi kan inte alltid få hit maskinen i fråga till oss.

Då är det nödvändigt att bygga en modell (mockup) av maskinen så att vi får rätt geometri, och för att kunna testa våra funktioner.

Vi bygger då vår automation kring denna för att sen finjustera på plats hos kund. På bilden är ett exempel på en mockup som vi precis byggt upp för ett mycket spännande projekt.

Nytt gripdon

Nykonstruerat och nybyggt gripdon till en ABB 4600-robot. Gripdonet har dubbla Schunk 3-backschuckar och Sejfos egendesignade utbyteskonstruktion för gripfingrar och gripnaglar.

Nytt gripdon

Det här är ett alldeles nykonstruerat och nybyggt gripdon till en ABB 4600-robot. Gripdonet har dubbla Schunk 3-backschuckar och Sejfos egendesignade utbyteskonstruktion för gripfingrar och gripnaglar. Donet har även dubbla kretsar för vakuumgripning av mellanlägg, mekanisk höjdkontroll samt Visionkamera för att hitta kugghjul i pall. Allt detta har till uppgift att hantera rena och smutsiga kugghjul i en slipcell som vi snart ska leverera till en av våra nöjda kunder.

Spännande saker pågår

Vi konstruerar och bygger en stor produktionslina där vi automatiserar en tidigare helt manuell process åt en kund.

Här bakom pågår spännande saker. Vi konstruerar och bygger en stor produktionslina där vi automatiserar en tidigare helt manuell process åt en kund.

Utrustningen ska vara klar för leverans i början av nästa år.

Spännande saker pågår...

Sjätte automatiserade produktionslinan

Just nu demonterar och packar vi utrustning som snart ska levereras. Det är den sjätte automatiserade produktionslinan av åtta i en och samma order till en kund i fordonsbranschen. Samtliga linor ska hantera synkringar.

Leverans till kundJust nu demonterar och packar vi utrustning som snart ska levereras. Det är den sjätte automatiserade produktionslinan av åtta i en och samma order till en kund i fordonsbranschen. Samtliga linor ska hantera synkringar.

 

Synkringar sitter i växellådor och är till för att det ska gå lättare att växla. Synkronisering innebär att drevens periferihastighet (och därmed varvtalet) anpassas automatiskt till varandra av en mekanisk funktion innan växeln läggs i. Dåliga synkringar kan orsaka missljud i växellådan och göra det svårt att växla.

 

EOL-testutrustning för E-drive

Sejfo har levererat en EOL-testutrustning för E-drive till en kund i fordons-branschen. Installation och igångkörning hos kund har påbörjats.

I dagarna har Sejfo levererat en EOL-testutrustning för E-drive till en kund i fordonsbranschen.

Installation och igångkörning hos kund har påbörjats.

Produkten som ska testas i utrustningen är avsedd för ett av kundens premiumfordon.

EOL-testurustning E-drive

Strategimöte

Under två dagar förra veckan samlades Sejfos ledningsgrupp och styrelse i ett strategimöte.

Under två dagar förra veckan samlades Sejfos ledningsgrupp och styrelse i ett strategimöte.

Syftet var att ta fram förslag till en handlingsplan för företagets mål för 1-5 år framåt. Nu ska förslagen bearbetas så att en konkret handlingsplan kan fastställas.

Strategimöte

Möt vår nya kollega

Vår nya 3D-skrivare har gett oss helt nya möjligheter att prova detaljkonstruktioner på ett enkelt sätt.

Sejfos nyaste medarbetare behöver varken lunch eller fikarast.

Vår nya 3D-skrivare har gett oss helt nya möjligheter att prova detaljkonstruktioner på ett enkelt sätt.
Vi skriver ut prototyper och fixturer för att kunna testa innan vi beställer tillverkning av dem.

Detta medför också att vi kan provköra delar i våra anläggningar i ett tidigare skede.

Bruksanvisningar och maskinsäkerhet

Vår teknikinformatör Kerstin Asp Ling deltog på en kurs i regi av SIS. Kursen handlade om vilka krav som ställs på bruksanvisningar i Maskindirektivet.

I förra veckan deltog Kerstin som jobbar som teknikinformatör hos oss på en kurs i regi av SIS.
Kursen handlade om vilka krav som ställs på bruksanvisningar i Maskindirektivet och i andra standarder.

I anslutning till kursen hölls även SIS Maskinsäkerhetsdag 2018. Flera experter inom området höll intressanta och lärorika föredrag och ett tiotal företag hade montrar där de presenterade sig och sina produkter.

Såhär i efterhand kan vi konstatera att Sejfo ligger långt framme när det gäller maskinsäkerhet och medföljande dokumentation för de utrustningar vi bygger.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6465977336369016832

Bruksanvisningar och maskinsäkerhet - produktansvarslagen

Syndicate content