Säkerhet och CE-märkning

Maskindirektivet anger de säkerhets- och hälsokrav som gäller för maskiner som tillverkas och ges ut inom EU. Vi har stor erfarenhet av att CE-märka och riskbedöma maskiner, både nya och vid ombyggnation av befintlig utrustning.

Ombyggnationer

En befintlig maskin som ska byggas om kan behöva CE-märkas på nytt. Detta måste bedömas med en riskbedömning från fall till fall.

En riskbedömning görs av våra säkerhetsingenjörer. Utifrån riskbedömningen kan arbetet utföras så att maskinen efter ombyggnationen  uppfyller gällande lagar och  direktiv.

Nya maskiner

En ny maskin skall tillverkas och CE-märkas enligt Maskindirektivet och gällande standarder. När maskinen sedan har ställts på plats skall den även uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner.

Det är viktigt att tidigt utföra en riskbedömning för maskinen för att i hela framtagningsprocessen arbeta aktivt med hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Vi går igenom maskinen tillsammans med er, identifierar och bedömer risker, och säkerställer att er maskin uppfyller alla krav för en korrekt CE-märkning.

För mer information, kontakta:

Försäljning

Karl Ingström
karl [dot] ingstrom [at] sejfo [dot] se

CE-skylt  Maskinskylt