Resurser

Kompetens
Till din tjänst står vår erfarna organisation med tekniska säljare, projektledare, konstruktörer och programmerare. Vi jobbar alltid i nära kontakt med kunden och med en certifierad projektmodell som utvecklas under många år.

Exempel på några aktiviteter är:

 • Fastprisofferter
 • Förstudier
 • Projektstyrning
 • FMEA
 • Projektmöten med kund
 • Riskanalyser
 • Leveransprov
 • Acceptansprov CAD och FEM-analyser

Lång CAD-erfarenhet
i både 2D och 3D. Vi arbetar i följande program:

 • Solid Works
 • Cosmos
 • Helix
 • Autocad

Montage/Service/Experiment verkstad
Egen personal och verkstad för montage, service och experiment.

 • Svarvning
 • Fräsning
 • Borrning
 • Laseruppriktning
 • Kapning
 • Svetsning
 • Programmering

Programmering

 • Robotar
 • Vision
 • PLC
 • PC
 • Servoteknik