Testsystem

Sejfo levererar kontinuerligt avancerade testutrustningar för kugghjul, transmissioner och andra drivlinekomponenter som exempelvis handbromsar.

I produktionen testas kugghjul, växellådor, fördelnings-växellådor och slutväxlar till fordon.

Utrustningarna ingår i produktionen för tillverkning av kugghjul samt efter montering av transmissioner, då som "end of line test".
Tester som utförs i utrustningarna är bland annat transmission error (TE), single flank test (SFT) samt vibrationer av typ structure born noice(SBN).

Sejfo levererar Läcktestutrustningar för enskilda komponenter och sammansatta system och Dragprovningsutrustningar för säkerhetsdetaljer som slutkontrolleras i produktionen.

Sejfo Engineering - testsystem

Bilden visar ett exempel på en helautomatisk cell för inställning, kontroll och provkörning av en centralväxel för lastbilar.

 Testsystem för transmissioner i PDF format