Produkter

SEJFOs affärsidé är att leverera nyckelfärdiga anläggningar inom hela området fabriksautomation. Vi konstruerar och levererar utrustningar som kräver kundanpassning.

Automatisering är ett effektivt sätt för tillverkningsföretag att få en bättre lönsamhet och konkurrenskraft. Men för att lyckas krävs en idérik och pålitlig samarbetspartner. Intelligenta lösningar är ofta enkla lösningar. Och de enkla lösningarna är oftast de som fungerar bäst och förräntar sig mest.

SEJFO har en bred erfarenhet av utrustningar från verkstads- och fordonsindustrin, men kunskaperna är tillämpliga också inom andra branscher.

System
För lönsam automatisering i samband med montering och hantering finns många faktorer att ta hänsyn till. Sejfo har den erfarenhet som erfodras för att välja rätt koncept på din automatisering, vare sig det är system byggda med robotar, specialmaskiner eller andra komponenter. Läs mer

Robotceller
Sejfo levererar kontinuerligt avancerade robotceller till fordonsindustrin. Applikationer som montering, hantering, maskinbetjäning, svetsning, induktionshärdning, tvättning och limning är inte främmande för oss. Ofta använder vi vision för guidning av roboten. Läs mer

Testutrustningar
Sejfo levererar kontinuerligt avancerade testutrustningar för transmissioner. Utrustningar som ofta ingår i produktionen efter montering som "end of line test", inkluderande test av transmission error (TE), single flank test (SFT) samt vibrationer av typ structure born (SBN). Läs mer

Specialmaskiner
Många gånger är specialmaskiner lösningen! Det kan gälla vid helautomatiserad tillverkning, eller vid höga volymer. En specialmaskin skräddarsys för ditt speciella behov. Det går inte att kopiera vad som tidigare gjorts. Det här kräver erfarenhet och stora portioner kunnande, förutseende och kreativitet. Sejfo kan falla tillbaka på lång erfarenhet av specialmaskinlösningar. Läs mer

Fixturer
Avancerade fixturer för bearbetning i automat- och robotladdade fleroperationsmaskiner. Läs mer

Förstudier
En riktigt gjord förstudie lägger grunden till ett lyckat automatiseringsprojekt. Därför kan det vara klokt att på ett tidigt stadium utreda förutsättningarna i det aktuella fallet. Sejfo kan hjälpa dig från första stund med att bena ut problemen.