Testutrustning på plats i Kina

Nyligen konstruerade, byggde och driftsatte Sejfo den nionde testutrustningen åt en och samma kund i Shanghai, Kina.

Det är en testutrustning för NVH-tester av bakaxlar på personbilar.

Utrustning för NVH-tester på plats i Shanghai

nov 2018