Sejfo - en hjärtsäker zon!

Häromveckan har ett antal av Sejfos anställda fått grundlig utbildning i HLR och första hjälpen.

Nu ska vi montera upp och registrera vår nya hjärtstartare, och efter det är Sejfo en så kallad hjärtsäker zon.

Läs mer om hjärtsäker zon här: https://www.hjart-lungfonden.se/180sekunder/

Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon

feb 2019