Sejfo deltar i Robotlyftet

Robotlyftet

Robotlyftet är en storsatsning av regeringen för att öka robotiseringen i svensk industri. Sejfo är rekommenderad systemintegratör inom robotlyftet.

Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Målgruppen är 4500 svenska företag. Företag kan söka stöd i form av automationscheckar på 150 000 kr.

Sejfo kan hjälpa till och bistå med ansökan om automationscheckar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga.

Mer om Robotlyftet: https://www.swira.se/robotlyftet/robotlyftet_erbjudande-till-foretag_jun...

SEJFO i samarbete med:

Sejfo i samarbete

För mera information:

Karl Ingström, 070-341 03 69, karl [dot] ingstrom [at] sejfo [dot] se

sep 2019