Utbildning i GMP/GAMP

Published on

Den 24 april var några av Sejfos anställda på utbildning i GMP/GAMP5, som handlar om god tillverkningssed inom läkemedelsindustrin. GMP är ett regelverk som ska säkerställa att läkemedel tillverkas och hanteras så att de läkemedel som kommer ut på marknaden är säkra för patienterna.

När vi tillverkar utrustning till läkemedelsindustrin måste vi följa detta regelverk, så därför är denna utbildning ett krav för att få jobba i dessa projekt.

För ett antal år sedan fick vi som företag dessutom genomgå en auditering för att bli godkända som leverantörer till dessa kunder.

Utbildning i GMP/GAMP