13 stycken robotceller

Fyra stycken linjer med banor, ett antal ingående utrustningar och 13 stycken robotceller för hantering av produkter till den tyngre fordonsindustrin.

mar 2015