Fordon

Kraven på automationsutrustning för fordonsindustrin är höga.

Produktionen kännetecknas av:

  • Höga volymer.
  • Hög tillgänglighet.
  • Dygnet-runt-produktion.

Energieffektivitet och låg livscykelkostnad är prioriterade områden.

Service och underhåll är viktiga parametrar vid framtagande av utrustningen. Komponenter väljs och utrustning designas efter er och vår best practice.

Sejfo med bakgrund i fordonsindustrin har under lång tid levererat utrustningar för att möta fordonsindustrins krav.

Exempel på kunder:

  • Scania
  • Volvo Group
  • Volvo Cars
  • GKN Driveline

För mer information, kontakta:

Department
Säljchef
Name
Karl Ingström
karl [dot] ingstrom [at] sejfo [dot] se

Fordonsindustri
Automationssystem för högvolymproduktion