Banor och logistik

Vi levererar kompletta ban- och logistiksystem för material- och godstransporter till eller från maskiner i er fabrik.

Ett stort nätverk med samarbetspartner gör att vi kan lösa de flesta transportbehov baserat på standardutrustning.

Lösningar kan till exempel innehålla pallbanor, pallhantering, plastlamellbanor, palettbanor, trycklös ackumulering, hissar, märksystem och identifieringssystem. Palettering och depalettering med robot eller portal.

Hög teknisk nivå – Industri 4.0 med fokus på enkelhet, för din lönsamhet, smart underhåll och lägsta livscykelkostnad.

Vi använder ofta smarta motorer med bästa energiklassning. Banor ska bara gå när något transporteras.

För mer information, kontakta:

Department
Säljchef
Name
Karl Ingström
karl [dot] ingstrom [at] sejfo [dot] se

Samarbetspartners:

 

BOSCH REXROTHFLEXLINKINTERROLLMH MODULESLOGOMATENP


Bansystem
Bansystem för transport av gods på rullbana

Bansystem
Transport av produkt på palett mellan robotceller och manuell på- och avlastning

Bansystem
Hantering av pallar